fbpx

Neuro Liquïstisch Programmeren is een methodiek die in de jaren 70 bedacht en ontwikkeld (door Hoogleraar linguïstiek John Grinder en student computerwetenschappen Richard Bandler) aan de Universiteit van California. voor krachtige persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie.
NLP  is een effectieve en krachtige methode om snel inzicht te krijgen in de drijfveren en motivaties van ons handelen.

Uitgangspunt van NLP is dat de mens in staat moet zijn om het leven prettig te vinden en ervan te genieten. Door een gebeurtenis kan dit vermogen worden aangetast. Die gebeurtenis is ingrijpend, ook een ogenschijnlijk onbelangrijke, of kleine gebeurtenis of opmerking kan een groot effect hebben op ons doen, denken, handelen en gedrag.